МСК Винил ЕООД спечели проект по Плана за възстановяване и устойчивост финансиран от Европейския съюз.

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
Краен получател: МСК Винил ЕООД
Обща стойност: 152 000 лв., от което 76 000 лв. безвъзмездно финансиране

Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.